Aleoke
prev
  • Aleoke
next

Mô tả sản phẩm

Tên thành phẩm : ALEOKE

Đơn vị tính : Chai 60 viên

Dạng bào chế : Viên bao đường

Hoạt chất : Thỏ ty tử 180mg,  Phá cố chỉ 180mg, Thục địa 180mg, Lộc giác giao 180mg, Bá tử nhân 300mg, Phục linh 180mg.