Ho long đờm
prev
  • Ho long đờm
next

Đang cập nhật

Đặt hàng

Mô tả sản phẩm

Tên thành phẩm : HO LONG ĐỜM

Đơn vị tính : Chai 400 viên

Dạng bào chế : Viên Nén

Hoạt chất : Cao Viễn Chí 90mg