• VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: TRƯỜNG PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: TRƯỜNG PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN (04/10/16)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ.
  Một môi trường chuyên nghiệp, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Sản Xuất Dược

  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Sản Xuất Dược (04/10/16)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ.
  Một môi trường chuyên nghiệp, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Sale Admin

  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân Viên Sale Admin (04/10/16)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ.
  Một môi trường chuyên nghiệp, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Kho Nguyên Liệu (Dược)

  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Kho Nguyên Liệu (Dược) (04/10/16)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ.

  Một môi trường chuyên nghiệp, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Kế Toán Bán Hàng - Công Nợ

  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Nhân viên Kế Toán Bán Hàng - Công Nợ (04/10/16)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ. Bạn là người năng động, yêu nghề, chịu đón nhận thử thách? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn? Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

 • VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

  VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG (04/10/16)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ. Bạn là người năng động, yêu nghề, chịu đón nhận thử thách? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn? Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

 • Trưởng phòng Kinh doanh - Marketing

  Trưởng phòng Kinh doanh - Marketing (01/04/16)

 • Tuyển dụng các vị trí quản lý

  Tuyển dụng các vị trí quản lý (29/09/15)

  USARICHPHARM - Thương hiệu của Công ty CP Dược phẩm Phong Phú, là nhà máy chuyên sản xuất dược phẩm. Chuẩn bị cho kế hoạch phát triển quy mô cả về sản xuất và kinh doanh trong giai đoạn mới, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quản đốc Xưởng sản xuất dược phẩm (GMP-WHO)...

 • Tuyển dụng nhân viên quản lý, bán hàng

  Tuyển dụng nhân viên quản lý, bán hàng (29/12/14)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHONG PHÚ. Bạn là người năng động, yêu nghề, chịu đón nhận thử thách? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn? Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.

 • Tuyển dụng trình dược viên

  Tuyển dụng trình dược viên (13/10/14)

  CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI DƯỢC PHONG PHÚ. Bạn là người năng động, yêu nghề, chịu đón nhận thử thách? Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn? Hãy đăng ký gia nhập Đại gia đình Dược phẩm Phong Phú, một công ty sản xuất và kinh doanh Dược phẩm có nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam.