HÀNH TRÌNH VÌ SỨC KHỎE LIÊN KẾT - CHIA SẺ - ĐẢM BẢO HÀNH TRÌNH VÌ SỨC KHỎE
Thêm giỏ hàng thành công.
0 SP
PP. PHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sau hơn một tháng chuẩn bị , Hôm nay ngày 24/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú diễn ra và thành công tốt đẹp tại địa chỉ công ty ở KCN Tân Tạo, Bình Tân.

Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm : báo cáo kết quả hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch kinh doanh năm 2021 ; các nội dung liên quan đến công tác điều hành và chiến lược phát triển trong năm 2021 , tầm nhìn 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Tin liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: (028) 37 547 997