Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt đính kèm : download here

Quan hệ cổ đông khác