Ngày 29/6/2016, Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú vinh dự được nhận giải "Doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016" do Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Tp HCM chứng nhận.

Danh hiệu "Doanh nghiệp Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2016" được tổ chức dựa trên cơ sở đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ môi trường và quá trình xây dựng phát triển, quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế.

Công ty CP Dược Phẩm Phong Phú đạt tất cả các tiêu chí đề ra của danh hiệu và đạt Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2016.

 

Tin tức khác